PRIVATLIVS- OG COOKIEPOLITIK

PRESCRIBA A/S 

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Prescriba A/S (”Prescriba”, ''vi'' eller ''os'') behandler dine personoplysninger. 

Privatlivspolitikken dækker også over Prescribas behandling af personoplysninger, når du som klient benytter dig af Prescribas klientplatform (herefter betegnet "klientplatformen"), som udbydes af Prescriba A/S. 

 

1.             DATAANSVARLIG 

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er: 

Prescriba A/S 
CVR: 24 24 31 33 
Hyskenstræde 6, 1. sal
1207 København K
info@prescriba.com 
+45 70 22 37 37 

Vores databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes på dpo@prescriba.com. 

 

2.            BESKRIVELSE AF BEHANDLINGEN AF PERSONOPLYSNINGER 

2.1          Udvælgelse af behandler og kontakt til behandler 

Formål med behandlingen af personoplysninger
Når du bliver henvist til et sagsforløb hos Prescriba, behandler vi personoplysninger om dig og din sundhedstilstand i overensstemmelse med den aftale, vi har indgået med dit forsikrings- eller pensionsselskab eller via en medarbejderordning fra en kommune, en offentlig eller privat institution (herefter betegnet ”den juridiske person”).

Vi behandler og anvender disse personoplysninger med det formål at kunne varetage din sag, herunder:

Kategorier af personoplysninger  

Helbredsoplysningerne kan bl.a. indeholde oplysninger om symptomer, nuværende hypotetisk/arbejdsdiagnose og tidligere diagnoser, men kan også være andre følsomme oplysninger end helbredsoplysninger, herunder oplysninger om race/etnicitet eller seksuel orientering, der kunne være relevante for din henvisning.  

Kilder, hvorfra vi modtager personoplysninger 
Prescriba kan modtage oplysninger direkte fra dig, din arbejdsplads eller fra dit forsikringsselskab, når du kommer i kontakt med os.

Retsgrundlag for behandlingen af personoplysninger 
Grundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er den såkaldte interesseafvejningsregel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. I følge denne regel må vi behandle dine personoplysninger for, at vi kan levere den ydelse, som du er berettiget til i overensstemmelse med den aftale, vi har indgået med den juridiske person, der har henvist dig til Prescriba.  

Retsgrundlaget for behandlingen af dine helbredsoplysninger og andre følsomme oplysninger, som er relevante for din henvisning, er også databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f. I følge denne regel må vi behandle dine personoplysninger for, at vi kan levere den ydelse, som du har krav på at modtage.  

Retsgrundlaget for behandlingen af specifikt dit cpr-nummer er databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 4, jf. § 7, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f, da behandlingen af dit cpr-nummer er nødvendigt for at sikre entydig identifikation i forbindelse med leveringen af de ydelser, som du har krav på at modtage.  

Modtagere af personoplysninger  
Prescriba må videregive dine personoplysninger til:  

Det kan f.eks. være oplysninger om din helbredstilstand, symptomer, diagnose med henblik godkendelse og udvælgelse af behandlingstype og opstart af forløb mv.

Opbevaringsperiode for personoplysninger  
Prescriba opbevarer kun dine personoplysninger, så længe de er nødvendige for det formål, de er indsamlet til. Som udgangspunkt opbevarer vi dine personoplysninger i 5 år, hvorefter de anonymiseres, så de ikke længere kan henføres til dig.  

2.2          Sagsforløb 

Formål med behandlingen af personoplysninger 
I forbindelse med dit sagsforløb modtager Prescriba notater fra behandleren angående dit sagsforløb. Disse notater indeholder personoplysninger om dig.  

Prescriba behandler og anvender disse personoplysninger til flere formål, herunder for at:  

Kategorier af personoplysninger  
I sagsforløbet behandler Prescriba personoplysninger om dig i form af: 

Helbredsoplysningerne kan bl.a. indeholde oplysninger om symptomer, nuværende arbejdsdiagnose, fremskridt/status for sagsforløbet, der kunne være relevante for dit forløb.

Kilder, hvorfra vi modtager personoplysninger 
Vi modtager personoplysninger fra:  

Retsgrundlag for behandlingen af personoplysninger 
Grundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. I følge denne regel må vi behandle dine personoplysninger for, at vi kan håndtere aftalen mellem Prescriba og den juridiske person, der har henvist dig til Prescriba. I det omfang personoplysningerne er nødvendige for, at vi i forbindelse med fakturering kan iagttage vores forpligtelser under bl.a. bogføringsloven behandles personoplysningerne i medfør af GDPR, artikel 6, stk. 1, litra c.  

Retsgrundlaget for behandlingen af dine helbredsoplysninger og andre følsomme oplysninger, som er relevante for din henvisning, er også databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f. I følge denne regel må vi behandle dine personoplysninger for, at vi kan levere den ydelse, som du har krav på at modtage.  

Retsgrundlaget for behandlingen af specifikt dit cpr-nummer er databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 4, jf. § 7, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f, da behandlingen af dit cpr-nummer er nødvendigt for at sikre entydig identifikation i forbindelse med leveringen af de ydelser, som du har krav på at modtage.  

Modtagere af personoplysninger  
Prescriba må videregive dine personoplysninger til  

Det kan f.eks. være oplysninger om din helbredstilstand, antallet af behandlinger, symptomer, diagnose og fremskridt/status for sagsforløbet, samt en kort status, når behandlingen afsluttes.

Denne videregivelse kan ske f.eks. i forbindelse med forlængelse af sagsforløb og/eller ansøgning om udvidelse af bevillingsperioden.  

Opbevaringsperiode for personoplysninger  
Prescriba opbevarer kun dine personoplysninger, så længe de er nødvendige for det formål, de er indsamlet til. Som udgangspunkt opbevarer vi dine personoplysninger i 5 år, hvorefter de anonymiseres, så de ikke længere kan henføres til dig.  

Personoplysninger, som du selv taster ind ved brug af Prescribas klientplatform, bliver også opbevaret i fem år, hvorefter de anonymiseres. Dog vil dine personoplysninger blive slettet efter fire uger, hvis vi ikke kan starte en sag for dig, som er oprettet via digital selvbetjening.

 

2.3          Behandling hos interne behandlere hos Prescriba 

Dette afsnit er kun relevant for dig, hvis du tilbydes et behandlingsforløb hos en af Prescribas interne behandlere, som er tilknyttet Prescriba A/S adresse eller tilhørende adresser. 

Formål med behandlingen af personoplysninger 
I forbindelse med dit sagsforløb hos en intern behandler, der er ansat hos Prescriba, behandler Prescriba oplysninger om dig. Denne behandling af personoplysninger sker med henblik på, at behandleren kan dokumentere dit sagsforløb, din diagnose, din fremgang og for at sikre, at du modtager den rette hjælp.  

Herudover dokumenterer behandleren de oplysninger, der er nødvendige for de formål, der er beskrevet ovenfor i afsnit 2.2.  

Kategorier af personoplysninger vi behandler 

Vi behandler personoplysninger om dig i form af:  

Personoplysningerne kan indeholde oplysninger om dine private forhold samt følsomme personoplysninger, du oplyser til behandleren under dine behandlinger, f.eks. oplysninger om race, etnicitet, seksuel orientering, mv.  

Kilder, hvorfra vi modtager personoplysninger 
Prescriba kan modtage personoplysningerne fra:

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger 
Grundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. I følge denne regel må vi behandle dine personoplysninger for at opfylde en aftale, som du er part i, herunder så du kan modtage den behandling, du har ret til i medfør af aftalen.  

Retsgrundlaget for behandlingen af dine helbredsoplysninger og andre følsomme oplysninger, som bliver registreret i din sag, er endvidere dit udtrykkelige samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a.  

Retsgrundlaget for behandlingen af specifikt dit cpr-nummer er databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 4, jf. § 7, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f, da behandlingen af dit cpr-nummer er nødvendigt for at sikre entydig identifikation i forbindelse med leveringen af de ydelser, som du har krav på at modtage.  

Modtagere af de personoplysninger vi behandler 
Prescriba må videregive dine personoplysninger til:  

Det kan f.eks. være oplysninger om din helbredstilstand, antallet af behandlinger, symptomer, diagnose og opstart af forløb og fremskridt/status for sagsforløbet, samt en kort status, når behandlingen afsluttes. 

Denne videregivelse kan ske f.eks. i forbindelse med forlængelse af sagsforløb og/eller ansøgning om udvidelse af bevillingsperioden.  

Opbevaringsperiode for personoplysninger  
Prescriba opbevarer kun dine personoplysninger, så længe de er nødvendige for det formål, de er indsamlet til. Som udgangspunkt opbevarer vi dine personoplysninger i 5 år, hvorefter de anonymiseres, så de ikke længere kan henføres til dig.  

 

2.4          Brug af Prescribas klientplatform

Formål med behandlingen af personoplysninger
Prescribas klientplatform kan du benytte, når du er i et forløb hos Prescriba, til at understøtte din behandling.

Når du opstarter et sagsforløb hos Prescriba, får du mulighed for at oprette en bruger på klientplatformen, som kan tilgås via din mobiltelefon eller din computer. 

Ved brug af klientplatformen får du mulighed for at: 

Herudover giver klientplatformen adgang til digital selvbetjening med adgang til online hjælp og digital selvvisitation samt booke tid til behandling/udvælgelse af behandler.  

Prescriba behandler dine personoplysninger ved brugen af vores klientplatform for at kunne give dig muligheden for at benytte ovenstående funktioner.

De oplysninger, du giver Prescriba via klientplatformen, vil indgå i dit sagsforløb, og behandles til formålene, der er beskrevet i afsnit 2.1 og 2.2.

Kategorier af personoplysninger  
Vi behandler personoplysninger om dig i form af  

Hvis du har benyttet klientplatformens selvbetjeningsløsning, behandler vi de oplysninger, du har givet, i din besvarelse af vores spørgeskema for selvvisitationen.

Kilder, hvorfra vi modtager personoplysninger 
Prescriba kan modtage personoplysningerne fra:  

Retsgrundlag for behandlingen af personoplysninger 
Grundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen af disse personoplysninger er nødvendig for, at vi kan tilbyde dig funktionerne på Prescribas klientplatform til understøttelse af dit sagsforløb. I det omfang personoplysningerne er nødvendige for, at vi i forbindelse med fakturering kan iagttage vores forpligtelser under bl.a. bogføringsloven behandles personoplysningerne i medfør af GDPR, artikel 6, stk. 1, litra c.  

Retsgrundlaget for behandlingen af dine helbredsoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f, da behandlingen af disse personoplysninger er nødvendig for, at vi kan levere den ydelse, som du har krav på at modtage, eller at vi kan dokumentere, hvorfor vi ikke kan tilbyde dig behandling.  

Modtagere af de personoplysninger vi behandler 
Prescriba må videregive dine personoplysninger til  

Opbevaringsperiode for de personoplysninger vi behandler 
Personoplysninger, som du selv taster ind ved brug af klientplatformen, bliver opbevaret i fem år, hvorefter de anonymiseres. Dog vil dine personoplysninger blive slettet efter fire uger, hvis vi ikke kan starte en sag for dig, som er oprettet via digital selvbetjening. 

 

2.5          Evaluering og spørgeskema 

Formål med behandlingen af personoplysninger 
Når du har oprettet dig på klientplatformen, sender Prescriba dig både inden og efter afslutning af dit sagsforløb et spørgeskema/evalueringsskema og der kan også sendes evaluering/spørgeskema undervejs i forløbet. Prescriba behandler dine svar for at kunne 

Kategorier af personoplysninger  
Prescriba behandler personoplysninger om dig i form af f.eks. navn, email. Vi behandler også eventuelle følsomme oplysninger, som du inkluderer i dine svar på vores spørgeskemaer/evalueringsskemaer, herunder oplysninger om f.eks. selvvurderet helbred. 

Kilder, hvorfra vi modtager personoplysninger 
Prescriba modtager dine personoplysninger direkte fra dig.  

Dine kontaktoplysninger kan vi modtage fra din arbejdsgiver eller dit forsikringsselskab.  

Retsgrundlag for behandlingen af personoplysninger 
Grundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet Prescriba har en legitim interesse i at kunne måle og dokumentere tilfredshed og effekt af de ydelser, som Prescriba tilbyder. Herudover har Prescriba en legitim interesse i at kunne sikre, at du får tildelt den rette behandler, og at behandlingen kan understøttes af, at du besvarer evalueringsskemaerne.  

Retsgrundlaget for behandlingen af eventuelle helbredsoplysninger og andre følsomme oplysninger, som er indeholdt i din besvarelse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a.   

Modtagere af de personoplysninger vi behandler 
Prescriba må videregive dine personoplysninger til  

Opbevaringsperiode for de personoplysninger vi behandler 
Personoplysninger, der indgår i dine svar på vores evalueringsskemaer, bliver opbevaret i 5 år, hvorefter de anonymiseres.  

 

3.             STATISTIK, FORSKNING MV. 

Dine data kan indgå i samlet og anonymiseret form i forhold til statistik, forskning eller tendens- og tilfredshedsanalyser/vurderinger. De anonymiserede data kan videregives til den juridiske person i form af rapportering og statistik.  

Personoplysninger videregives ikke til udenforstående tredjeparter uden, at du udtrykkeligt har givet samtykke til videregivelsen.  

Vi har løbende fokus på at optimere vores interne processer og arbejdsgange for hele tiden at kunne tilbyde dig den bedste service. I den forbindelse kan vi implementere nye manuelle og/eller automatiserede processer mhp. analyse og forbedring. Når dette medfører behandling af dine personoplysninger, vil det ske på baggrund af de retsgrundlag, der er beskrevet i de respektive afsnit under punkt 2 ovenfor.

 

4.             COOKIES 

Prescriba anvender såkaldte tekniske cookies. En cookie er en tekstfil, som hjemmesiden anbringer på din computers harddisk, smartphone eller andet elektronisk udstyr, så dine login-informationer registreres og gemmes fra gang til gang, når du logger på. Hjemmesiden lagrer ikke cookies fra tredjeparter på din computer, og vi registrerer ikke personlig information om dig eller din brug af klientplatformen via cookies. Det er muligt at slette cookies i din browser. Hvordan dette gøres, er afhængigt af, hvilken browser du anvender.   

 

5.             OVERFØRSLER TIL LANDE UDENFOR EU/EØS 

Prescriba benytter leverandører (databehandlere) til behandling af dine personoplysninger (fx hostingudbydere). Når der sker overførsel af personoplysninger til leverandører i tredjelande, sikrer Prescriba et korrekt overførselsgrundlag og tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

Du har mulighed for at få yderligere oplysninger om tredjelandsoverførsler ved at kontakte Prescribas databeskyttelsesrådgiver på dpo@prescriba.com.

 

6.             DINE RETTIGHEDER 

Du har følgende rettigheder i forhold til dine oplysninger: 

Derudover har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger i følgende tilfælde:  

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at skrive til Prescribas databeskyttelsesrådgiver på dpo@prescriba.com.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du fx har ret til dataportabilitet (se definition ovenfor) i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

 

Sidst opdateret: 07.05.2024